Nápověda

kliknutím nápovědu zavřete

Tato aplikace zpřístupňuje botanická nálezová data. Umožňuje zjistit
 1. výskyt rostliny
 2. výpis druhů pro určenou lokalitu

Chcete-li zjistit výskyt rostliny, zadejte její latinské jméno do vstupního pole Taxon. Při psaní se bude zužovat výběr dostupných jmen, z nichž je možné zvolit. Po potvrzení jména se zobrazí na mapě jeho výskyt v podobě poloprůsvitné modré vrstvy. Můžete využít zoomu, posunu mapy a dalších funkcí, které znáte z GoogleMaps.

Aplikace umožňuje také zjistit jaké druhy jsou v daném mapovacím čtverci evidovány (tento soupis bude pravděpodobně dosti nekompletní a hrubě orientační). Jednoduše v mapě klikněte na místo vašeho zájmu, nebo tažením přesuňte červený ukazatel. Můžete také zadat přímo zeměpisné souřadnice v desetinném formátu. Výpis druhů se automaticky zobrazuje pod mapou, pro další práci jej můžete stáhnout také ve formátu PDF nebo CSV (vhodný pro Excel).

    s.š. v.d. zobrazit síť

Zdroj nálezových dat

Nálezová data pocházejí z České národní fytocenologické databáze (ČNFD), spravované Ústavem botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (botzool.sci.muni.cz) k datu 30. duben 2011.

Podrobný popis dat a detailnější popis jednotlivých nálezů naleznete na hlavní stránce projektu - www.florabase.cz, zde uvádíme pouze základní informace:

Floristické údaje prezentované na těchto stránkách jsou majetkem právnických a fyzických osob, které příslušné databáze spravují nebo je poskytly. Bez písemného svolení pořizovatelů jednotlivých databází je lze použít v souladu s autorským zákonem jen pro osobní potřebu, nebo pro účely vědecké nebo vyučovací za předpokladu, že je uveden pramen, v rozsahu odůvodněném sledovaným nevýdělečným účelem; autorská práva tím nejsou dotčena. Za správnost údajů neneseme právní odpovědnost.
Doporučujeme, aby se zájemci o větší datové soubory obraceli se svými žádostmi přímo na majitele a správce jednotlivých dílčích databází.

Kontakt

Jiří Danihelka, Petr Petřík, Jan Wild - Botanický ústav AV ČR,
Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Zámek 1
252 43 Průhonice
www.ibot.cas.cz, email jan.wild@ibot.cas.cz

Technické informace

Aplikační rozhraní je uvolněno podle GNU GPL v3. Jeho cílem je umožnit přístup k datům a jejich užití v řadě navazujících aplikací. Otevřenost je s ohledem na majitele datového souboru spojena s redukcí informační hodnoty originální Florabase na unikátní dvojice taxon|čtverec. Pro spolupráci a další rozvoj, nebo s návrhy na doplnění funkcí kontaktujte prosím autora aplikace, pro otázky s užitím dat pak jejich správce.

Přístup k datům je již nyní otevřen různými cestami, při jejich použití mějte vždy na paměti licenční politiku správce databáze, která je uvedena v sekci O datech. Pokud budete užívat zpřístupněná data, informujte nás prosím a poskytněte nám zpětnou vazbu. Aplikace je zatím ve vývoji a při hledání cest může dojít k podstatným změnám, o kterých vás při předání kontaktu budeme informovat či konzultovat.

Pro informace o vývoji aplikace využijte RSS kanál http://quick.florabase.cz/rss

Kontakt

Petr Novotný - UK Praha, Pedagogická fakulta, Katedra biologie a environmentálních studií
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Tel.: +420 221 900 174
email: petr.novotny@pedf.cuni.cz

Webové služby

 • SOAP

  Obě nosné funkce aplikace, tedy výpis checklistu a výpis nálezů taxonu jsou dostupné protokolem SOAP - popisný WSDL soubor naleznete na adrese http://quick.florabase.cz/soap/wsdl.

 • JSON-P

  pro získání checklistu nebo nálezů daného taxonu lze použít volání podle vzoru:

  				 			
  				 			http://quick.florabase.cz/data/occurrence/taxon/Acer+negundo/callback/???
  				 				
  							
  							http://quick.florabase.cz/data/checklist/lat/50.087811/lng/14.420460000000048/callback/???
  				 			

  Výpočet souřadnic čtverců demonstruje následující příklad.

  příklad vykreslení overlay na GoogleMaps pomocí JQuery
  														 $(document).ready(function() {
  													
  													//initialize map
  													  var latlng = new google.maps.LatLng(49.8,15.2);
  													  var myOptions = {
  														   zoom: 7,
  														   center: latlng,
  														   mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
  															  };
  													  var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map_canvas"), myOptions);
  														 map.setCenter(latlng);
  													//get JSON 
  													
  													jQuery.getJSON("http://quick.florabase.cz/data/occurrence/taxon/Acer+negundo/callback/??", 
  													function(ctverce) {
  													  									 	
  													
  													//draw overlay
  													 
  													var width = 0.16666666666;
  														var height = 0.1;
  														var rw;
  														var cl;
  														var Coords=new Array();
  														var sq;
  														
  														for(var i in ctverce)
  														{
  														  
  															rw =((559.5-1*ctverce[i].substr(0,2))/10); 
  															cl = ((1*ctverce[i].substr(2,2)+34.5)/6);
  														  
  															 sq = [
  													       new google.maps.LatLng(rw+height/2, cl-width/2),
  													       new google.maps.LatLng(rw+height/2, cl+width/2),
  													       new google.maps.LatLng(rw-height/2, cl+width/2),
  													       new google.maps.LatLng(rw-height/2, cl-width/2),
  													       new google.maps.LatLng(rw+height/2, cl-width/2)
  													      ];
  														  
  															 Coords.push(sq);
  														} 
  													
  													
  														 occurrence = new google.maps.Polygon({
  														            paths: Coords,
  														            strokeColor: "#0000FF",
  														            strokeOpacity: 0.8,
  														            strokeWeight: 0,
  														            fillColor: "#0000FF",
  														            fillOpacity: 0.5
  														           });
  														 
  														 
  														 occurrence.setMap(map);	
  														 
  														}); 
  																		   
  													
  													 });			 			
  																	 			
  				 			

Popis aplikace

Tato aplikace zpřístupňuje botanická nálezová data. Umožňuje zjistit
 1. výskyt rostliny
 2. výpis druhů pro určenou lokalitu

Chcete-li zjistit výskyt rostliny, zadejte její latinské jméno do vstupního pole Taxon. Při psaní se bude zužovat výběr dostupných jmen, z nichž je možné zvolit. Po potvrzení jména se zobrazí na mapě jeho výskyt v podobě poloprůsvitné modré vrstvy. Můžete využít zoomu, posunu mapy a dalších funkcí, které znáte z GoogleMaps.

Aplikace umožňuje také zjistit jaké druhy jsou v daném mapovacím čtverci evidovány (tento soupis bude pravděpodobně dosti nekompletní a hrubě orientační). Jednoduše v mapě klikněte na místo vašeho zájmu, nebo tažením přesuňte červený ukazatel. Můžete také zadat přímo zeměpisné souřadnice v desetinném formátu. Výpis druhů se automaticky zobrazuje pod mapou, pro další práci jej můžete stáhnout také ve formátu PDF nebo CSV (vhodný pro Excel).