Aconitum variegatum


Modrou barvou jsou vyznačeny mapovací čtverce, ve který je výskyt tohoto druhu evidován (pozor - míněno v rámci ČNFD - z pohledu informace o výskytu se jedná o poměrně nekompletní data).

Pro náhled obrázků doporučujeme Google Images Google Images nebo Botanickou fotogalerii.


Nálezová data pocházejí z České národní fytocenologické databáze (ČNFD), spravované Ústavem botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (botzool.sci.muni.cz) k datu 30. duben 2011.

Podrobný popis dat a detailnější popis jednotlivých nálezů naleznete na hlavní stránce projektu - www.florabase.cz, zde uvádíme pouze základní informace:

Floristické údaje prezentované na těchto stránkách jsou majetkem právnických a fyzických osob, které příslušné databáze spravují nebo je poskytly. Bez písemného svolení pořizovatelů jednotlivých databází je lze použít v souladu s autorským zákonem jen pro osobní potřebu, nebo pro účely vědecké nebo vyučovací za předpokladu, že je uveden pramen, v rozsahu odůvodněném sledovaným nevýdělečným účelem; autorská práva tím nejsou dotčena. Za správnost údajů neneseme právní odpovědnost.
Doporučujeme, aby se zájemci o větší datové soubory obraceli se svými žádostmi přímo na majitele a správce jednotlivých dílčích databází.

Kontakt

Jiří Danihelka, Petr Petřík, Jan Wild - Botanický ústav AV ČR,
Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Zámek 1
252 43 Průhonice
www.ibot.cas.cz, email jan.wild@ibot.cas.cz